Flexible translation services

Käännöspalvelut

Työkielemme ovat suomi, englanti, ruotsi, saksa, ranska sekä venäjä. Tarjoamme myös oikolukua kyseisten kielten teksteille.

Yleisaiheisten tekstien lisäksi erikoisosaamisalueitamme ovat mm:

* luonto
* ympäristötieteelliset tekstit
* metsäteollisuus
* kunta-alan eri sektorit
* opetusala
* markkinointitekstit (esim. esitteet ja www-sivustot)
* sopimustekstit.

Sanastopalvelut

Laadimme yrityskäyttöön erikoisalojen sanastoja (suomi–englanti–suomi). Haluamme auttaa yritystä parantamaan viestinnän laatua määrittelemällä alan keskeiset termit ja niiden englannin- tai suomenkieliset vastineet. Valmis sanasto auttaa kommunikoimaan yhteneväistä terminologiaa ja käsitteistöä käyttäen, jolloin yrityksen ulkoinen ja sisäinen viestintä, sisältöjen tuottaminen ja kääntäminen sujuvat helpommin ja edullisemmin.