Flexible translation services

Projektchefens hälsning

sari

Före Translatinki forskade jag i översättningsvetenskap och skrev vid Joensuu universitet en doktorsavhandling som behandlade särdrag i översatt finska. I mina fortsatta studier och mitt forskningsarbete fördjupade jag mig i karaktäristiska syntaktiska och textuella särdrag i finska språket och på hur översättning som process påverkade dessa. I mina studier har jag specialiserat mig på översättningsvetenskap och vid sidan av finska språket på kommunikation och terminologi. Nu kan Translatinkis kunder utnyttja mina kunskaper.

I och med nya, mångsidiga språk-, text- och kommunikationstjänster är Translatinki inte längre bara en översättningsbyrå, utan även mycket annat. Translatinki har blivit ett högkvalitativt kommunikationsföretag som erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga experttjänster. Våra text- och språkvårdstjänster omfattar redigering av ordförråd, struktur och stil i texterna. Vi tar alltid hänsyn till kundens önskemål och ändamålet med texterna – givetvis utan att glömma kreativiteten. Resultatet är en helhet som är flytande, tydlig och fungerande att läsa och förstå.

För företagsimagen är det viktigt att fästa vikt vid kvaliteten på företagsinnehållet och företagskommunikationen och här lönar det sig att anlita en expert. Vi tillhandahåller även textrådgivning och textbedömning, som kan behövas till exempel i produktionen av vetenskapliga studier eller publikationer. Vi kommenterar även gärna manuskript för skrivbordslådan.

allekirjoitus

Sari Eskola
Projektledare, ansvarig för experttjänster på finska