Flexible translation services

Vår kundkrets

År av arbetserfarenhet har gjort oss till specialister på terminologin inom framför allt natur och miljö samt undervisningssektorn på alla våra arbetsspråk. Vi har gjort översättningar till bland annat de största städerna i Finland.

Nedan följer några exempel på våra kunder:

Arktiska aromer r.f.
A-Insinöörit Oy
Foodwest Oy
Helsingfors stad
Tavastehus stad
Jyväskylä universitet
Lapplands universitet
Forststyrelsen
Uleåborgs stad
Finlands miljöcentral
Tammerfors stad
Åbo yrkeshögskola
Wild Lapland Products Oy
Väestöliitto (Befolkningsförbundet)
Miljöministeriet