Flexible translation services

Verkställande direktörens hälsning

päivi

Året var 2000. Särskilt inom området miljö hade behovet av översättningar ökat kraftigt och även i övrigt verkade det finnas efterfrågan på översättningstjänster av hög kvalitet. Själv hade jag vid den tiden just avlagt min filosofie magisterexamen vid Helsingfors universitet med huvudämnet översättning och tolkning i engelska. Sålunda grundade jag en översättningsbyrå.

Ett kundorienterat sätt att tänka gav resultat och verksamheten kom bra igång. Jag lyckades skapa mina första kundkontakter och av dem har jag största delen kvar än i dag. Särskilt kunskaperna på området miljö gav arbete.

Nu har tiderna och proportionerna förändrats. I dag har vi ett brett nätverk av underleverantörer, infödda språkgranskare och korrekturläsare samt experter på olika områden och kan därmed ge smidig service av hög kvalitet för allt från mindre översättningar till stora projekt. Arbetsmetoderna utvecklas ständigt och kvalitetssystemet uppdateras alltid efter behov. Vi gör ordlistor och översättningsminnen individuellt för kunderna och säkerställer därmed en enhetlig terminologi. För att garantera bästa kvalitet översätter översättarna till sitt modersmål eller så låter vi infödda språkgranskare kontrollera dem. Även korrekturläsningarna utförs alltid av infödda korrekturläsare.

Den tekniska utvecklingen kräver också mycket av en översättningsbyrå. Programmen utvecklas, vi skapar översättningsminnen och ordlistor i olika format åt kunderna, vi övergår till elektronisk fakturering osv. Allt detta måste givetvis ske i en miljö med hög datasäkerhet. Vi har från första början strävat efter att även möta kundernas tekniska krav.

Med åren har Translatinki profilerat sig som en pålitlig och flexibel samarbetspartner och kretsen av stamkunder har vuxit till att omfatta företag och sammanslutningar inom offentlig förvaltning över hela skalan. Vid sidan av traditionella översättnings- och terminologitjänster har mångsidiga språk-, text- och kommunikationstjänster efter hand blivit aktuella, vilket har inneburit klara besparingar för våra kunder. I regel är det också ekonomiskt lönsamt att outsourca till en partner som arbetar effektivt och professionellt. Effektivitet ger konkurrenskraft. Ett bevis på detta är att vi har tagit hem åtskilliga anbudstävlingar den senaste tiden.

Även om mycket har ändrats under årens lopp har jag strävat efter att behålla samma kundorienterade tänkesätt som jag hade från första början. Flexibilitet kommer säkert att vara vår konkurrensfördel även i fortsättningen.

allekirjoitus

Päivi Perasto
verkställande direktör
Translatinki Oy